Ảnh minh họa nghi lễ Meishi Kokan khi trao danh thiếp

Vài nét văn hóa trong doanh nghiệp Nhật

Để có một xã hội Nhật Bản thịnh vượng và bền vững nhất thế giới, cả xã hội phải lao động, sáng tạo và cạnh tranh không ngừng nghỉ. Hiểu được những thói quen công việc, bạn sẽ thành công hơn khi làm việc với người Nhật.